eng

KONKURSID

KONKURSITEADE

Sihtasutus Lootsi Koda kuulutab välja konkursi suvekursusel osalemiseks, mida viib läbi dirigent Tõnu Kaljuste, Kursuse eesmärk on tutvustada ja õpetada eriala professionaalidele 17. sajandi barokkmuusika suurkuju Georg Friederich Händeli loominguterialaseks enesetäiendamiseks ning uute ideede arendamiseks.  Muusikutest moodustatakse Nargen Consort kollektiiv ja kursuse lõppedes mängitakse Händeli koomilist kantaati “Ustav süda sa loodad tühja”. 

Konkursile ootame muusikuid (2, sopranit, 1 metsosoprani, 2 viiuldajat, 2 plokkflöödimängijat, 1 vioolamängija, 1 tśellist, 1 kontrabassimängija, 1 klavessiinimängija), 1 kontsertmeistrit, 1 näitejuhti, 1 dramaturgi, 1 assistenti, 1 tehnikut, 1 tõlki.

Konkursist osalejatele antakse Sihtasutuse Lootsi Koda poolt loominguline stipendium. 

Konkurss toimub 2018 suvel Naissaarel. Konkursist osalejatele tagatakse majutus kahestes tubades ja toitlustus konkursi ajal.

Konkursiga tegeleb Sihtasutuse Lootsi Koda esindaja Kadri Tikerpuu, kellelt saab täpsustamist vajaminevat informatsiooni proovigraafikute ja muu kohta.

Sooviavaldused konkursil osalemiseks palume Kadri Tikerpuu e-mailile Tikerpuu@msn.com 1. juuniks 2018

Sihtasutus Lootsi Koda juhatus